Hürriyet Gazetesi 24 Mart 2014 Sayfa 15

İÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı İlkbahar Emine Eraslan kekemelikle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı.

1) Kekemelik hangi yaşlarda görülebilir?
2 ile 5 yaş arası başlıyor.
2) Nedenleri neler olabilir?
Zekâ, ailevi durum ve kişilik özellikleri kekeme olmakta bir ölçü değil. Her 100 çocuktan 4’ünü etkiler. Bu 4 çocuktan 3’ünde herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın kekemelik kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak hangisinin düzeleceğini tahmin etmek mümkün değil. Kekemelik genellikle ailesel, genetik yatkınlıktan ortaya çıkabiliyor. Korkular, tetikleyici etkenler olarak yatkın olan çocukta konuşma bozukluğunu başlatabiliyor.
3) Hangi durumlarda uzmana gitmek gerekiyor?
2-5 yaş arasında kekemelik başlarsa çocuk doktorundan destek alınmalı. Bu yaş aralığında doktor kontolünde 6 ay geçmesi için beklenebilir. 6 ay süreyle kekemelik devam ediyorsa konuşma terapisine gönderilebilir. Aile çok huzursuz ve tedirgin ise, kalıtsal bir durum varsa beklemeden uzmana gidilmeli. Konuşurken çocuğun sakin bir şekilde dinlenmesi ve bitirince cevap verilmesi gerekiyor. Çocuğun söyleyemediği kelimeleri, anne-baba tamamlamamalı. Kelimeyi kendisinin bitirmesi beklenmeli. “Dikkat et, yavaş konuş, acele etme” gibi kelimelerden kaçınmak gerekiyor. Anne ve babanın ayrı ayrı, çocuk ile kaliteli zaman geçirmesi şart.
4) Hangi uzmandan destek alınabilir?
Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, pedagog ve psikologlar olabilir. Aileleri yaşadıkları yere göre ulaşabildikleri bu uzmanlara gidebilirler.
5) Ailelere neler önerirsiniz?
Beyin gelişimi 3-5 yaşları arasında hızlanır i ve çocuklar da bu gelişimle birlikte daha hızlı düşünürler. Ancak, iletişim kurmamızı w sağlayan dil ve dudak henüz bu hıza ulaşmıyor. | Bu süreçte ailelerin yanlış tutumları yüzünden 4 kekemelik kalıcı olabilir. Aileler TV, bilgisayar m gibi elektronik eşyalardan çok insan ve çocuklu 1 ortamı tercih etmeli. Ailenin aşırı koruyucu olmaması gerekir, çocuğa yaşına uygun davranabilir. Kekemeliği olan çocuğa yuva önerilmeli. Çocuk eğitiminde mutlaka “Evet, hayır” olması gerekiyor. Ortamda konuşma hızının yavaşlatılması şart. Okul çocuklarına spor ve sosyal aktiviteler önerilmeli.

Hürriyet Gazetesi 24 Mart 2014 Sayfa 15